För närvarande

Det våras i Snilleriket

Mars

Årsmötet hölls den 21 mars hos Wikners i Persåsen och öppnades av Karin Jirdén, som för dagen hade rollen av styrelseordförande. Sedan flera år har styrelsen ”rullande” ordförandeskap. Klubban överlämnades till Börje Svedjesten som snabbt och effektivt genomförde årsmötet.

Läs mer

Verksamhetsplan

Snillerikets ambitiösa plan för 2017 års verksamhet (pdf).