För Närvarande

Besök oss gärna på Facebook


Referat från Årsmötet 2019

Föreningen Snilleriket höll årsmöte på Wikners i Persåsen den 26 mars. ”Ordförande för dagen” Yngve Ericsson kunde hälsa de många deltagarna välkomna och överlämnade sedan klubban till mötesordförande Börje Svedjesten. Han ledde sedan deltagarna snabbt och effektivt genom dagordningen. Efter val består föreningens styrelse av Leif Wikner, Bertil Sivertsson, Staffan Persson, som har ett år kvar i styrelsen, och omvalda på två år Karin Jirdén, Yngve Ericsson och Bertil Glansberg. Ersättarna omvaldes samtliga på ett år, Folke Ericsson, Arne Nilsson, Birgitta Iwald och Margareta Kristiansson.

Läs mer

Sångerskan Lisa Thomasson ”Lapp-Lisa”. Vykort av fotograf Olof Östling, Gävle.


Tirénrummet - 2018 års nyhet under Nationaldagen.

Tirén-rummet var årets nyhet under firandet av Snillerikets Nationaldag den 31 juli. Minnesrummet är inrymt i Ovikens gamla skola, numera kallad Församlingshemmet och avser inte bara den kände konstnären och snillet Johan Tirén, utan en hel familj som gjort avtryck inom konst och musik. Hänvisningen till Tirén-rummet sköttes från Hembygdsgården i Oviken där även berättelser om snillet Anders Heljeback serverades tillsammans med kaffe och våfflor med mera.

Läs mer


Sommaren 2018 fylls av fler Snilleriket-aktiviteter än tidigare år.

Söndag 10 juni

Öppet hus kl 12 – 15 i den 200-åriga Bingstasmedjan vid Bergs hembygdsgård i Hoverberg. Vapensmeden Magnus Wiberg svarar på frågor om gamla allmogevapen. Magnus har lång och gedigen erfarenhet av tillverkning av lodbössor. Om du har en ”Bingsta-bössa”, tag gärna med den och få den bedömd. Vi ”samlar” på Bingsta-bössor i vårt bildarkiv så vi vill gärna fota av den.

Läs mer